absorbing


absorbing
absorbcija, uzsūkšana; absorbējošs, uzsūcošs; saistošs, aizraujošs; amortizējošs

English-Latvian dictionary. 2013.